Technologie architect

Technologie architect

Zoals onze naam aangeeft, helpen we u bij de implementatie van telecommunicatietechnologie in uw bedrijf, kantoor, woning. Zoals een architect het ontwerp van uw gebouw ontwikkelt en daarna de realisatie ervan opvolgt, zo helpen we u bij het ontwerp van uw technologie en volgen de realisatie, vaak door verschillende leveranciers, op.

We bieden volgende diensten aan:

  • selecteren van technologieën voor telefonie, (draadloze) netwerken, geluidsinstallatie, video, domotica
  • ondersteuning van opdrachtgever bij selectie van merken
  • uitwerken van technische bestekken voor de verschillende installateurs (electriciens, IT-leveranciers, audio/video-leveranciers)
  • ontwerpen van speciale geïntegreerde oplossingen op maat (zie ook speciale projecten)
  • coördineren en opvolgen van de telecommunicatie-werken bij nieuwbouw en verbouwing (coördinatie met architect, aannemer...)
Waar van toepassing stellen we u ook installateurs voor, waarmee wij een ruime samenwerkingservaring mee hebben. (we zijn niet gespecialiseerd in HVAC, beveiliging, bouwkunde)