Privacy

TA-Pas neemt privacy zeer ernstig. We waken zorgvuldig over alle informatie die u ons verstrekt, op deze website, maar ook in de zakenrelatie die wij met u opbouwen. We beheren immers telecommunicatienetwerken en hebben hiervoor vaak toegang nodig tot uw systemen. Al onze handelingen zijn dan ook in overeenstemming met hetgeen we hieronder verklaren.

Dit privacy-statement wordt uiteraard aangepast aan de verdere ontwikkelingen van de technologie en van de wetgeving terzake. Raadpleeg dus met regelmaat deze pagina om eventuele wijzigingen inzake privacy te vernemen.

Wie is Ta-Pas

TA-Pas is een cvba (ondernemingsnummer BE 0 742 789 777),  Kwaadstraat 25, 9750 Zingem). Medewerkers van TA-Pas (al dan niet intern of extern) kunnen toegang hebben tot de klantengegevens. Deze toegang is volledig gedocumenteerd in een toegangsregister waarin genoteerd staat wie welke toegang heeft tot welke gegevens tijdens welke periode. Uw gegevens worden NIET doorgegeven aan externe partijen met uitzondering van support-redenen (zie onder).

Uw gegevens worden door TA-Pas bewaard op beveiligde servers, waarvan sommige geheel in eigen beheer zijn (en gelokaliseerd zijn in onze eigen gebouwen en netwerken) en sommige bij zorgvuldig geselecteerde internetdienstbedrijven. Deze bewaarlocaties zijn gedocumenteerd in een register waar u inzagerecht tot hebt als u een concrete prospect bent, een klant of een medewerkende partij. Documenten die gevoelige informatie bevatten zoals toegangscodes en paswoorden die u ons heeft toevertrouwd, worden steeds bewaard in databases en documenten die bijkomend beveiligd zijn met wachtwoorden. Wie kennis heeft van deze wachtwoorden, is gedocumenteerd in een specifiek daarvoor bestemd register.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet mij dadelijk te contacteren.

 

Welke gegevens verzamel ik?

Op deze website verzamel ik informatie over het bezoekgedrag aan onze webpagina’s (hoe lang pagina’s bekeken worden, welk type computers dit toen en van waar ze afkomstig zijn, demografische gegevens). De gegevens die u zelf ingeeft (namen, adressen, telefoonnummers, e-mail…) worden door uitsluitend door mij gebruikt om met u in contact te komen. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met derden (leveranciers, partners, andere bedrijven), tenzij dit essentieel is voor de dienstverlening en pas nadat u daar expliciete toestemming voor gegeven heeft.

Deze website gebruikt GEEN cookies of software die op uw computer wordt geïnstalleerd als gevolg van het contact met mijn website.

Opmerking SUPPORT

Om redenen van support kan het voorkomen dat we uw gegevens moeten delen met onze leveranciers die ons helpen bij het behandelen van uw vragen. Eenvoudig gezegd, als wij om hulp vragen bij onze leveranciers om een probleem te behandelen in uw apparaten, dan moeten wij ter identificatie zeggen over welk toestel het gaat, wie de klant is en wat de configuratie is. We houden een lijst bij van leveranciers die toegang krijgen tot uw gegevens voor deze specifieke reden. Met de betreffende leveranciers werden afspraken gemaakt die inhoudt dat de leveranciers deze informatie uitsluitend voor service-doeleinden mogen gebruiken.

Indien u gebruik maakt van de “Remote Support” functie, dan zal u gevraagd worden om voor die specifieke support-vraag, een stukje software op uw computer te installeren. Deze software verzamelt geen persoonlijke gegevens en uitsluitend bedoeld om een communicatieverbinding te maken tussen uw computer en ons support-netwerk. Om deze support-functie te gebruiken moet u expliciet toestemming geven. Deze zal u gevraagd worden op het ogenblik van de support-vraag. Na de behandeling van de vraag zal de door u geïnstalleerde software gedeactiveerd worden en kan deze niet verder meer gebruikt worden.

Wat we met de informatie doen

Uw informatie wordt door mij bijgehouden om:

  • mijn contactenbestand up to date te  houden zodat we u adequaat van dienst kunnen zijn
  • u via onze nieuwsbrief te benaderen met nieuwe aanbiedingen
U heeft controle over uw gegevens

Er staat in principe geen vervaldatum op het bijhouden van uw informatie. Gezien onze installaties al snel meer dan tien jaar gebruikt worden, houden wij uw informatie in principe zonder einddatum bij. Op uw verzoek schrappen we uiteraard uw gegevens uit onze databases als u daarom verzoekt. In sommige gevallen kan dit een impact hebben op de mogelijkheden om onze diensten al te niet te kunnen blijven verlenen (bv. als we geen gegevens mogen bijhouden van uw systemen, dan kunnen we geen support garanderen).

Indien u dat wenst dan kunnen we ten allen tijde aan u rapporteren over welke informatie wij over u beschikken. U kan steeds uw informatie laten aanpassen of verwijderen. U kan mij hierover contacteren via telefoon of e-mail (zie contactpagina).