Onbemande balie via omroep

Vraag

Een vleesverwerkend bedrijf stelde de vraag om de balie die vaak onbemand is, te voorzien van een knop zodat aanbellende chauffeurs een bediende konden bereiken in het kantoor achter de balie. Daarenboven moest het mogelijk zijn om, op de tijdstippen dat er geen kantoorbedienden waren, de bel ook automatisch zou klinken in de fabriekshallen en laadkaaien. De betreffende fabriek is daarenboven een heel luidruchtige omgeving. Het veranderen van het belsignaal moest synchroon lopen met de belafhandeling van de telefonie (de inkomende oproepen worden op andere plekken in de fabriek beantwoord afhankelijk van de tijdstippen en de aanwezigheid van bedienden in de kantoren).

Oplossing

We integreerden een telefooncentrale een belknop die zowel telefoontoestellen deed rinkelen, alsook een industriĆ«le hoorn met eigen interfaces. Daarenboven werd voor de ver verwijderde plekken gebruik gemaakt van de omroepinstallatie die ook een “gong” kon laten horen en de muziek op de werkvloer kon dempen (als het kantoor onbemand was). Deze oplossing maakte gebruik van reeds aanwezige apparatuur en bekabeling waardoor grote installatiekosten konden vermeden worden.