Privacy

TA-Pas neemt privacy zeer ernstig. We waken zorgvuldig over alle informatie die u ons verstrekt, op deze website, maar ook in de zakenrelatie die wij met u opbouwen. We beheren immers telecommunicatienetwerken en hebben hiervoor vaak toegang nodig tot uw systemen. Al onze handelingen zijn dan ook in overeenstemming met hetgeen we hieronder verklaren.

Dit privacy-statement wordt uiteraard aangepast aan de verdere ontwikkelingen van de technologie en van de wetgeving terzake. Raadpleeg dus met regelmaat deze pagina om eventuele wijzigingen inzake privacy te vernemen.

 

Wie is Ta-Pas

TA-Pas is een cvba(ondernemingsnummer BE 0 742 789 777), opgericht en uitgebaat door Jens Pas, Kwaadstraat 25, 9750 Zingem). Medewerkers van TA-Pas (al dan niet intern of extern) kunnen toegang hebben tot de klantengegevens. Deze toegang is volledig gedocumenteerd in een toegangsregister waarin genoteerd staat wie welke toegang heeft tot welke gegevens tijdens welke periode. Indien het vereist is dat uw gegevens met externe partners worden doorgegeven (leveranciers met andere expertises die relevant zijn voor uw telecommunicatie) dan gebeurt dit slechts na voorafgaand en expliciet overleg met u.

Uw gegevens worden door TA-Pas bewaard op beveiligde servers, waarvan sommige geheel in eigen beheer zijn (en gelokaliseerd zijn in onze eigen gebouwen en netwerken) en sommige bij zorgvuldig geselecteerde internetdienstbedrijven. Deze bewaarlokaties zijn gedocumenteerd in een register waar u inzagerecht tot hebt als u een concrete prospect bent, een klant of een medewerkende partij. Documenten die gevoelige informatie bevatten zoals toegangscodes en paswoorden die u ons heeft toevertrouwd, worden steeds bewaard in databases en documenten die bijkomend beveiligd zijn met wachtwoorden. Wie kennis heeft van deze wachtwoorden, is gedocumenteerd in een specifiek daarvoor bestemd register.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet mij dadelijk te contacteren.

 

Welke gegevens verzamel ik?

Op deze website verzamel ik informatie over het bezoekgedrag aan onze webpagina’s (hoe lang pagina’s bekeken worden, welk type computers dit toen en van waar ze afkomstig zijn, demografische gegevens). De gegevens die u zelf ingeeft (namen, adressen, telefoonnummers, e-mail…) worden door uitsluitend door mij gebruikt om met u in contact te komen. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met derden (leveranciers, partners, andere bedrijven), tenzij dit essentieel is voor de dienstverlening en pas nadat u daar expliciete toestemming voor gegeven heeft.

Deze website gebruikt GEEN cookies of software die op uw computer wordt geïnstalleerd als gevolg van het contact met mijn website.

Opmerking SUPPORT

Indien u gebruik maakt van de “Remote Support” functie, dan zal u gevraagd worden om voor die specifieke support-vraag, een stukje software op uw computer te installeren. Deze software verzamelt geen persoonlijke gegevens en uitsluitend bedoeld om een communicatieverbinding te maken tussen uw computer en ons support-netwerk. Om deze support-functie te gebruiken moet u expliciet toestemming geven. Deze zal u gevraagd worden op het ogenblik van de support-vraag. Na de behandeling van de vraag zal de door u geïnstalleerde software gedeactiveerd worden en kan deze niet verder meer gebruikt worden.

Wat we met de informatie doen

Uw informatie wordt door mij bijgehouden om:

  • mijn contactenbestand up to date te  houden zodat we u adequaat van dienst kunnen zijn
  • u via onze nieuwsbrief te benaderen met nieuwe aanbiedingen
U heeft controle over uw gegevens

Indien u dat wenst dan kunnen we ten allen tijde aan u rapporteren over welke informatie wij over u beschikken. U kan steeds uw informatie laten aanpassen of verwijderen. U kan mij hierover contacteren via telefoon of e-mail (zie contactpagina).